خانه مطلب آموزشی

مرکز تحقیقات هماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مرکز تحقیقات هماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اشتراک گذاری

مرکز تحقیقات هماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری انجمن هموستاز و ترومبوز ایران وبینار یک روزه ترومبوز را برگزار می کند.

اهداف اختصاصی این وبینار:

تازه های درمان ضد انعقادی در بیماری کوید19 در کودکان

نقش مهار کننده فاکتور بافتی در انعقاد و ترومبوز و ارتباط آن با فاکتور هفت و ده انعقادی

تظاهرات هماتولوژیک کوید19

ترومبوسیتوپنی ناشی از واکسن

DOAC در کودکان

تازه های ارزیابی و درمان ITP

ترومبوز در پیوند سلول های بنیادی خونساز

 اسلاید  استاد  عنوان و محتوا
کلیک کنید  دکتر مهران کریمی تازه های درمان ضد انعقادی در بیماری کوید19 در کودکان
کلیک کنید دکتر مهدی شهریاری نقش مهار کننده فاکتور بافتی در انعقاد و ترومبوز و ارتباط آن با فاکتور هفت و ده انعقادی
کلیک کنید دکتر ابوالفضل خلفی نژاد تظاهرات هماتولوژیک کوید19
کلیک کنید دکتر علی رضا رضوانی ترومبوسیتوپنی ناشی از واکسن
کلیک کنید دکتر امیدرضا ذکاوت DOAC در کودکان
کلیک کنید دکتر محمدرضا بردبار تازه های ارزیابی و درمان ITP
کلیک کنید دکتر هادی متقی پیشه ترومبوز در پیوند سلول های بنیادی خونساز

0 دیدگاه

تاکنون دیدگاهی برای این موضوع ثبت نشده است. شما اولین نفر باشید!

دیدگاه شما

کمی بیشتر

مطالب همسو با این مطلب